Catégorie : Minecraft

[Minecraft] Installation de MilkAdmin

[Minecraft] Installation de MilkAdmin. Répertoire du serveur Spigot : /home/minecraft/MINECRAFT/SERVEUR/SPIGOT Adresse du serveur : 192.168.1.66 I) Installation de Minecraft RemoteToolkit : 1) Répertoire de travail : minecraft@ns300666:~$ mkdir MCRTOOLKIT minecraft@ns300666:~$ cd MCRTOOLKIT/ minecraft@ns300666:~/MCRTOOLKIT$ 2) Télécharger le toolkit : minecraft@ns300666:~/MCRTOOLKIT$ wget http://drdanick.com/minecraft/mcrtoolkit10a15_3.zip minecraft@ns300666:~/MCRTOOLKIT$ unzip mcrtoolkit10a15_3.zip 3) Copier les fichiers : minecraft@ns300666:~/MCRTOOLKIT$ cp -r serverdir/* /home/minecraft/MINECRAFT/SERVEUR/SPIGOT 4)

[Minecraft] Installation du serveur Spigot

[Minecraft] Installation du serveur Spigot. 1) Répertoire de travail : minecraft@ks3287666:~$ mkdir -p MINECRAFT/SERVEUR/SPIGOT minecraft@ks3287666:~$ cd MINECRAFT/SERVEUR/SPIGOT/ minecraft@ks3287666:~/MINECRAFT/SERVEUR/SPIGOT$ 2) Télécharger le serveur Spigot : Lien : https://kickass.to/spigot-minecraft-server-1-7-10-build-1649-t9545472.html minecraft@ks3287666:~/MINECRAFT/SERVEUR/SPIGOT$ ls -l *.jar -rw-r--r-- 1 minecraft minecraft 20592396 sept. 23 20:57 spigot-1.7.10-R0.1-SNAPSHOT.jar 3) Vérification MD5 : MD5 : f2edc09c45b1f80237602dc0d1b05969 minecraft@ks3287666:~/MINECRAFT/SERVEUR/SPIGOT$ md5sum spigot-1.7.10-R0.1-SNAPSHOT.jar f2edc09c45b1f80237602dc0d1b05969 spigot-1.7.10-R0.1-SNAPSHOT.jar Hash MD5 et

[Minecraft] Installation d’un serveur Minecraft GlowStone

[Minecraft] Installation d’un serveur Minecraft GlowStone. 1) Vérification de la version de Java : minecraft@ks3287666:~$ java -version java version "1.7.0_65" OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.1) (7u65-2.5.1-2~deb7u1) OpenJDK Server VM (build 24.65-b04, mixed mode) 2) Répertoire de travail : minecraft@ks3287666:~$ mkdir -p MINECRAFT/SERVEUR/GLOWSTONE minecraft@ks3287666:~$ cd MINECRAFT/SERVEUR/GLOWSTONE/ minecraft@ks3287666:~/MINECRAFT/SERVEUR/GLOWSTONE$ 3) Téléchargement du serveur Glowstone : minecraft@ks3287666:~/MINECRAFT/SERVEUR/GLOWSTONE$ wget http://ci.chrisgward.com/job/Glowstone/lastBuild/artifact/build/libs/glowstone.jar